HAREM MEDRESE MEHMED-PAŠE KUKAVICE

U prethodnom objavljenom članku pisali smo o natpisu iznad ulaza u dvorište nekadašnje medrese Mehmed-paše Kukavice u Travniku, u ovom članku pišemo o nišanima i grobnoj arhitekturi u dvorištu/haremu medrese. Mezar koji smo označili sa br. 1Mezar br. 2 sa nepročitanim i ne prevedenim epitafom....

Natpis iznad ulaza u medresu Mehmed-paše Kukavice

Iako ova zgrada nije sačuvana, sačuvana je ulazna kapija u dvorište/harem, ploča sa natpisom iznad ulazne kapije, dio zida i u unutrašnjosti dvorišta nekoliko grobova/mezarova sa nadgrobnom arhitekturom.   Ulazni portalTekst natpisaDvorište nekadašnje medrese Mehmed-paše Kukavice, odnosno dio...

NATPIS NA DŽAMIJI ALI-PAŠE RIZVANBEGOVIĆA NA BUNI

Ovo je jedan od mnogobrojnih vakufa Ali-paše Rizvanbegovića (1783.-1851.) u Hercegovini, nalazili su se još u: Stocu, Mostaru. Buni, Blagaju, Trebižatu, Lištici, Hrasnom, Oprešu i Gornjem Blatu). U mjestu Buna sagradio je sljedeće objekte: džamiju s kamenom munarom, stan za imama, ljetnikovac s...

NATPIS NA DŽAMIJI NESUH-AGE VUČJAKOVIĆA

Natpis iznad ulaza u džamiju je sačuvan i obnovljen prilikom obnove džamije. Iz Islamske epigrafike Bosne i Hercegovine'' donosimo u cjelosti poglavlje koje se odnosi na ovaj natpis. Takodžer. Donosimo i usporedne fotografije ploče sa natpisom. Ulazni portalStara slika džamijeUlomak uništenog...

KRIVAČE ISPOD VELIKOG ŽEPA

U lokalnom mezarju nekoliko nišana sa turbenima na kojima su natpisi. Osim jednog, svi su datirani sa upisanom godinom smrti pokojinika. Natpisi dosada nisu bili poznati i potrebno ih je pročitati i prevesti. U lokalnom mezarju nekoliko nišana sa turbenima na kojima su natpisi. Osim jednog, svi su...

KARAMEHMEDOVIĆA HAREM U TREBINJU

Ovo mezarje se nalazi na periferiji grada Trebinja, još uvjek je aktivno i koristi ga porodica Karamehmedović iz Trebinja, pa se po njima tako i naziva. Malo i lijepo uređeno mezarje. Ograđeno je čvrstom kamenom i žičanom ogradom sa metalnom kapijom na ulazu. 1336. hidžretska godina (što odgovara...